top of page

Vedtægter For Fonden Øster Gammel Skole.

§ 1

Fondens navn er:”Fonden Øster gammel skole” . Fonden Øster Gammel Skole er et socialpædagogisk opholdssted og en selvejende institution etableret i henhold til lov om socialservice § 142. stk. 5.

§ 2

Fondens hjemsted er Prinsevej 18, 5631 i Ny Assens kommune. Fonden er stiftet af: Trygve Moltenow og Helle Bijl Moltenow

§ 3

Fondens formål er almennyttige, heri at drive socialpædagogisk opholdssted med tilbud til de sociale udvalg – som anbringelsesmulighed i henhold til lov om social service § 142. stk.5. Denne virksomhed skal endvidere ske med godkendelse fra tilsynsførende myndighed efter de til enhver tid gældende regler.

§ 4

Fondens midler tilvejebringes ved ydelser fra anbringende offentlige myndigheder. Fondens grundkapital er dags dato kr. 10.000, som er indsat på deponeringskonto i pengeinstitut.

bottom of page