top of page

Afdeling prinsevej

Opholdsstedfyn (Fonden Øster Gl. Skole) afdeling "prinsevej" er et socialpædagogisk Opholdssted for 7 børn i alderen 5-16 år, med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.
I praksis er det de ”små” fra 5 til 13 år der bor på Prinsevej, hvormed de efter det 13 år påregnes at flytte på Ungeafdelingen.
Leder parret Trygve og Helle bor på stedet.
På alle afdelinger laver vi socialpædagogisk behandling, kropsterapi, mm. med udgangspunkt i de pædagogiske og psykodynamiske teorier.
Når de unge er klar til det, bliver der lavet psykoedukation og anden undervisning. I samarbejde med sagsbehandlere og den unge, bruges eksterne terapeuter og psykologer, når de er klar til at gå i terapi, og når det vurderes at de kan profitere af det.

Prinsevej.jpg

Ungeafdeling

Opholdsstedfyn/Øster Gl. Skole "ungeafdelingen" på sommersgyden 18, 5631 Ebberup, er for 6 unge i 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det 22 år. De unge på ungeafdelingen er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familliære miljø, men hvor der specielt arbejdes på, at gøre de unge endnu mere selvstændige og klar til at kunne klare alle de udfordringer der kommer når de skal kunne stå på egne ben. På ungeafdelingen er der rum og plads til at være ung, samt støtte og hjælp fra empatiske og tydelige voksne, til den adskillelse og identitetsdannelse, som de skal gennemleve årene fremefter.
Der er personale på Ungeafdelingen døgnet rundt.
På alle afdelinger laver vi socialpædagogisk behandling, kropsterapi, mm. med udgangspunkt i de pædagogiske og psykodynamiske teorier.
Når de unge er klar til det, bliver der lavet psykoedukation og anden undervisning. I samarbejde med sagsbehandlere og den unge, bruges eksterne terapeuter og psykologer, når de er klar til at gå i terapi, og når det vurderes at de kan profitere af det.

Udslusning

Vores "botrænings og udslusningafdeling " er en separat lejlighed på sommersgyden 18, 5631 Ebberup, med plads til 2 unge fra ca. det 17 år.
Botrænings og udslusningafdelingen er hvor de unge kan øve sig i at bo i egen lejlighed, styre deres økonomi, selv købe ind og lave mad, selv bestemme over det meste, osv. Det er personalet der kommer på besøg efter aftale. Det er også en mulighed for at afprøve og vurdere om den unge har brug for støtte ud over det 18 år, og i så fald hvilken og hvor meget. Der er døgnet rundt voksne (på ungeafdelingen lige rundt om hjørnet i samme hus, samt nattevagt) som den unge på Botrænings og udslusningsafdelingen kan få kontakt med.
På alle afdelinger laver vi socialpædagogisk behandling, kropsterapi, mm. med udgangspunkt i de pædagogiske og psykodynamiske teorier. Når de unge er klar til det, bliver der lavet psykoedukation og anden undervisning. I samarbejde med sagsbehandlere og den unge, bruges eksterne terapeuter og psykologer, når de er klar til at gå i terapi, og når det vurderes at de kan profitere af det.

bottom of page