top of page

Målsætning

Vi er en familie der har oprettet og bor på det socialpædagogiske opholdssted ”Øster Gl. Skole” beliggende i Ebberup på Fyn (ny Assens kommune). Målgruppen er ” Børn og unge mellem 5 og 18 år (22 år), med sociale og psykiske problemer, herunder omsorgssvigtede og/eller sentudviklede” Vi tilbyder en høj faglig kvalitet i et familiært miljø der tilpasses og dermed tilgodeser den enkeltes behov og problemstillinger. Opholdsstedet er organiseret som en fond. Vores kriterier for opholdsstedet ser således ud:
Børnene/de unge skal synes om at være på opholdsstedet og føle at de får den støtte og hjælp de har behov for. Den enkeltes netværk skal så vidt muligt inddrages i et ligeværdigt samarbejde, og føle at vi er samarbejdspartnere og ikke modstandere eller konkurrenter. Kommuner og sagsbehandlere, mm skal på samme måde opfatte os som gode samarbejdspartnere. er skal tilbydes fleksible fysiske rammer, der tilgodeser individuelle behov. Der skal tilbydes en høj faglighed i et familiært miljø. Trygve er forstander på opholdsstedet og Helle er Leder og souschef. I personalegruppen vægter vi faglig og personlig udvikling højt.
Vi ser blandingen af det familiære og det professionelle miljø som det bedste udgangspunkt for at kunne opfylde de grundlæggende betingelser for en vellykket anbringelse. Vores kriterier for en vellykket anbringelse er at:
”Børnene/de unge” skal synes om at være på opholdsstedet og føle at de får den støtte og hjælp de har brug for.. Vi anser en anbringelse af et barn/ung som endnu en krise i den pågældendes liv og forpligtiger os til at yde højst mulige hjælp til at barnet/den unge kommer igennem den på den bedst mulige måde. Den enkeltes netværk skal så vidt muligt inddrages i et ligeværdigt samarbejde. Barnet/den unge skal så vidt muligt have følelsen af at være en betydningsfuld del af et fællesskab og skal kunne spejle sig i tydelige og pålidelige voksne og få en positiv oplevelse af hvordan et familiært miljø kan være. Den unges problematikker i forhold til sociale fællesskaber og egen selvfølelse skal på sigt udvikle sig positivt i betydelig grad.

Overordnet mål for opholdsstedet

Opholdsstedet mål er at støtte de unge i deres individuelle udvikling og identitetsdannelse. Vi vil specielt fokusere på de unges selvfølelse og sociale kompetencer, samt på deres kompetencer i forhold til det aktuelle samfund. Heri i forhold til skolegang, uddannelse og erhvervsarbejde.

bottom of page