top of page

Målgruppe

På Opholdssted Fyn ved Fonden Øster gl. skole, tilstræber vi os at være både fleksible og kreative, når vi matcher anbringende børn til vores målgruppe. Vi definerer ikke børn og unge ud fra deres symptomer og diagnoser, og er af den opfattelse, at børn og unge er så meget mere end deres udfordringer og problematikker. Da vi har den socialpædagogiske ramme, rum og plads til specialprojekter rundt omkring på flere af vores afdelinger, er vi altid åbne for en god og konstruktiv dialog omkring hvad vi som opholdssted kan tilbyde.

Vores målgruppe på Opholdssted Fyn hedder således: 

Børn og unge fra 5 år og op, med sociale og psykiske problemer, herunder omsorgssvigtede og/eller sent udviklede.


De unge kan være kendetegnede ved flere af følgende forhold:


- Sociale-, adfærds–, og følelsesmæssige vanskeligheder.


- Har svært ved at aflæse kropssprog og sociale ”spilleregler”.


- Har haft svært ved at fungere i forhold til skole, forældre og kammerater.


- Har oplevet svigt og tab.


- Har brug for at være på et opholdssted med et familiært og socialpædagogisk indhold.


- Har manglende tillid til voksne.


- Manglende tillid til sig selv og lavt selvværd.


- For tidlig ”voksen”.


- Manglende evne til at indgå i forpligtende socialt samvær.

 

- udadreagerende og indadvendte børn og unge.


- Ustabile familieforhold, manglende netværk.


- Børn og unge der har været udsat for fysiske/psykiske overgreb.


- Sent udviklede


- Børn og unge med psykiske problematikker og diagnoser.


Opholdsstedet modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger:


- Aktive misbrugere.


- Unge med kriminalitet som betydelig problematik.

bottom of page