top of page

Skole & Uddannelsestilbud

Vi bruger stor og bred vifte af skoletilbud med specialskoler, specialafdelinger og eksterne pladser på interne skoler, og da vi mener at det er vigtigt for den unge at skabe relationer uden for opholdsstedet, i nærmiljøet, osv. har vi pt. valgt ikke at lave egen intern skole på opholdsstedet.

Skoletilbud efter individuelle behov og kompetencer aftales med anbringende kommune og PPR. Følgende tilbud kan være aktuelle: Køng idrætsfriskole, Ebberup skole, Special afdeling på Assens skole, Pilehaveskolen, Natur og helhedsskolen i Billesbølle, Natur og helhedsskolen i Årslev, produktionsskolerne i Glamsbjerg, Odense, mm, handelsskole, eller andet, såsom erhvervspraktikker eller læreplads hos lokale forretningsdrivende, mm. Der laves løbende vurderinger af den unges kompetencer og muligheder i forhold til skole, uddannelsestilbud, erhvervsarbejde, flexjob mm. (se også under ”Udslusning” og ”Efterværn”).

Skoler vi har samarbejde med er bla. køng idræts og friskole, Glamsbjerg skole, natur og helhedsskolen Billesbølle, Pilehaveskolen, Ebberup skole, Brahes holm, natur og helhedsskolen Årslev, Assens skole, Erhvervsskolen i Glamsbjerg, produktionsskolerne i Aarup, Glamsbjerg og Odense. Og div. uddannelsesinstitutioner i Glamsbjerg og Odense.

bottom of page