top of page

Om Opholdssted fyn

Opholdsstedfyn (Fonden Øster Gl. Skole) afdeling "prinsevej" er et socialpædagogisk Opholdssted for 7 børn (+ en aflastningsplads) fra 5 års alderen, med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. I praksis er det de ”små” fra 5 til ca. 13 år der bor på Prinsevej, hvormed de ca. efter det 13 år påregnes at flytte på Ungeafdelingen hvor alderen er fra 12 år.


Opholdsstedet ligger i 2 gamle skoler fra år 1900 og trods navnet har vi ikke intern skole, men vi samarbejder med en bred vifte af lokale folkeskoler, friskoler, specialskoler og erhvervsskoler. Børnene/de unge på opholdsstedfyn/Øster Gl. Skole er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familiære miljø, som vi har.
Lederparet Trygve og Helle bor på stedet.


Vi arbejder socialpædagogisk ud fra en Psykodynamisk referenceramme, hvor vi ud over relationsarbejdet med samtaler, miljøterapeutiske tiltag, psykoedukation, mm. også har meget fokus på det kropslige, via. bevægelse, pædagogisk massage og kropsterapi.


På opholdsstedfyn/Øster Gl. Skole er det at udvikle sit selvværd og sin selvfølelse og at have en god barndom, i højsædet. Vi tager "barnets reform" alvorligt og gør alt hvad vi kan for at børnene/de unge har de samme vilkår som alle andre børn i Danmark. Selvom vi efterhånden har udviddet (med ungeafdelingen og udslusnings afdelingen) og dermed er blevet en ganske stor familie, så bliver børnene/de unge set og hørt, og taget alvorligt. Vi støtter op om kammeratskaber, fritidsinterresser, skole og familie.. og så arbejder vi individuelt med den enkeltes problematikker.


Alle personaler kommer på efteruddannelse og skal arbejde med sig selv i terapi og supervision, således at de kan tage ansvar for egen andel af relationen med de unge. Baggrunden for denne måde at arbejde på, er at uanset hvor dygtig en pædagog man er, så kan man ikke rumme eller forstå/se andre, de steder man ikke kan rumme eller forstå/se sig selv, hvorfor man på de punkter nemt bliver uempatisk og ex. grænseløs eller rigid og får trang til at lave de andre om, lave regler, el.lign. Hvormed det kommer til at handle om den voksne, i stedet for at barnet/den unge bliver mødt som det har behov for.


Når vi arbejder med os selv og bliver bevidste om egne "blinde vinkler" (besværligheder, reaktionsmåder, mm), så kan vi lave om på dem og dermed møde børnene/de unge med empati der også, og børnene/de unge lærer dermed også nye måder at være sammen på, nye måder at tackle problemer på og de oplever at blive set, respekteret og forstået!


Vores store fokus på at personalet skal på terapeutisk efteruddannelse og får supervision, er i gruppeterapi og egen terapi, mm. gør at vi er istand til at møde børnene i praksis som beskrevet her over, og det er også baggrunden for at vi kan arbejde med de unge som vi gør, uden at gøre brug af magtanvendelser (vi har gennemsnitlig mellem 0 og 1 magtanvendelse om året, på alle fire afdelinger til sammen).
Vi arbejder meget med indre styring og med at give ansvar (og frihed) i forhold til den enkeltes kompetencer, hvormed vi i praksis ser børnene/de unge være medspillere, hvor de ikke er i opposition til de voksne, tværtimod ser vi at de bidrager positivt til at holde fast i og udvikle vores nære og familiære kultur og miljø. Indre-styringen gør også at vores Børns adfærd uden for opholdsstedet er meget lig den vi ser i dagligdagen under de trygge rammer.


Børnene/de unge oplever selv at de har det godt her, hvormed vi heller ikke har den slags problemer som nogle andre steder har, med at de unge ikke vil være der, stikker af, er ligeglade med de andre børn eller med de voksne, osv.                                                      

 

Vi modtager ikke kriminelle eller misbrugere.

                                                                     

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, funktionsniveau og kammeratskaber eks.v. ved overflytning til Ungeafdelingen eller Lejligheden. Det er vigtigt for os at børnene har det godt og trygt, og at de oplever at blive set og holdt af, samt at de er i et godt og udviklende miljø, hvor venskaber og sociale relationer er i fokus.
​Afdelingen ”Lejligheden” er en special afdeling med op til 3 børn og unge fra 6 år og opefter, hvor vi har mulighed for specialprojekter, som eks.v. særligt udsatte søskende, afskærmningsopgaver, akut eller buffer pladser.
Øster Gl. Skole "ungeafdelingen" på sommersgyden er for 6 unge i 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det 22 år.


De unge på ungeafdelingen er kendetegnende ved at have brug for og profiterer af den høje faglige og professionelle tilgang, blandet med det nære familiære miljø, men hvor der specielt arbejdes på, at gøre de unge endnu mere selvstændige og klar til at kunne klare alle de udfordringer der kommer når de skal kunne stå på egne ben. På ungeafdelingen er der rum og plads til at være ung, samt støtte og hjælp fra empatiske og tydelige voksne, til den adskillelse og identitetsdannelse, som de skal gennemleve årene fremefter.
Vores "botrænings og udslusningafdeling "er en separat afdeling på Sommersgyden 18, med plads til 2 unge fra ca. det 17 år.


Botrænings og udslusningafdelingen er hvor de unge kan øve sig i at bo i egen lejlighed, styre deres økonomi, selv købe ind og lave mad, selv bestemme over det meste, osv.   Det er personalet der kommer på besøg efter aftale. Det er også en mulighed for at afprøve og vurdere om den unge har brug for støtte ud over det 18 år, og i så fald hvilken og hvor meget. Der er døgnet rundt voksne (på ungeafdelingen lige rundt om hjørnet i samme hus, samt nattevagt) som den unge på Botrænings og udslusningsafdelingen kan få kontakt med.


På alle afdelinger laver vi socialpædagogisk behandling, kropsterapi, mm. med udgangspunkt i de pædagogiske og psykodynamiske teorier.Når de unge er klar til det, bliver der lavet psykoedukation og anden undervisning. I samarbejde med sagsbehandlere og den unge, bruges eksterne terapeuter og psykologer, når de er klar til at gå i terapi, og når det vurderes at de kan profitere af det.

bottom of page